E-handelsjuridik - lokalt och internationellt
e-handelsjuridik
Access

Webinar

[img]
验证码

Nedan finner du en kort sammanställning av innehållet.

  •  Genomgång av ökat fokus på efterlevnad och antalet lagar som resulterar i olika tillsyn och olika tillämpning.
  •  Fördelarna med att utgå ifrån EU-juridik vid expansion till nya marknader för att sedan skapa nödvändiga tillägg där det krävs.
  •  Vikten att ha en juridisk strategi och process på plats för att implementera och uppdatera avtal, villkor och policys löpande.