Tüketiciler, Müşteriler ve Teknoloji Kullanıcıları için Veri Gizliliği Bildirimi

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için son derece önemlidir. Bu politika bizim kim olduğumuzu, hangi kişisel bilgileri topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve kişisel bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi genel hatlarıyla belirtir.

Kişisel bilgilerinizi hiçbir zaman satmayız. Ayrıca kişisel bilgilerinizin elimizde tutulması veya satılması karşılığında size herhangi bir finansal teşvik veya farklı bir fiyat ya da hizmet sunmayız. Gizlilik haklarından yararşamam kişilere karşı ayrımcılık yapmayız.

Kişisel verileriniz neleri kapsar?

Kişisel veriler, hayatta olan bir bireyin kimliğini tanımlayabilecek verilerdir. Kimlik tanımlama; yalnızca bu bilgiler yoluyla gerçekleşebileceği gibi, veri sorumlusunun elinde bulundurduğu ya da bulundurması muhtemel olan diğer bilgilerle bir araya geldiğinde de gerçekleşebilir. Avrupa vatandaşlarına veya Avrupa’da ikamet eden kişilere ait kişisel verilerinin (“AB Kişisel Verileri”) işlenmesi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan sonra “GVKY” olarak anılacaktır) kapsamındadır. 

Biz kimiz?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com ve bunların tüm bağlı ve yan kuruluşları (hepsi birlikte “TransPerfect”, “biz”, “bize” veya “bizim”); bizimle müşterilerimizden biri arasındaki bir sözleşme veya başka bir anlaşma uyarınca ya da sizin tarafınızdan doğrudan bize sağlanması yoluyla kişisel bilgilerinize sahip olur. Bu, veri işleyicisi olarak Transperfect’in kişisel verilerinizi gerektiğinde üçüncü taraf uygulamalarına göndermek de dahil olmak üzere hangi amaçla ve araçlarla işleyeceğini belirleyen veri sorumlusunun, gerektiği şekilde müşterimiz veya siz olacağı anlamına gelir.

Kişisel verilerinizi nasıl işleriz?

TransPerfect; kişisel verileri güncel tutarak, güvenli bir şekilde saklayarak ve imha ederek; gereksiz miktarda veri toplamaktan ve tutmaktan kaçınarak; kişisel verileri kaybolmaya, suistimal edilmeye, yetkisiz erişime ve ifşa edilmeye karşı koruyarak ve kişisel verileri korumak için mevcut olan uygun teknik önlemlerin alınmasını sağlayarak GVKY da dahil olmak üzere ilgili veri gizliliği kanunları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirir.

TransPerfect’e sağladığınız kişisel verileriniz; çeşitli hizmetlerimize, teknoloji platformlarımıza ve çözümlerimize erişim sunmamız amacıyla TransPerfect’in Birleşik Devletler ve/veya Avrupa’daki veri merkezlerinde saklanacaktır. 

Kişisel verilerinizi neden topluyoruz?

Kişisel verilerinizi şu amaçlar için kullanırız:

 • TransPerfect’in çeşitli hizmetlerine, teknoloji platformlarına ve çözümlerine erişim sunmak için
 • Kullanıcı hesaplarını idare etmek, yönetmek ve kullanıcı hesapları ile ilgili gerekli adımları atmak için
 • Kullanıcılara destek sağlamak için
 • İlettiğiniz herhangi bir şikayet veya soruyla ilgilenmek için
 • Bizim veya TransPerfect müşterisinin taahhüt ettiği fırsatlar, etkinlikler ve faaliyetler hakkında sizi bilgilendirmek için (ör. yükseltmeler, bakım zamanları, eğitim, geri bildirim)
 • Teknoloji ürünlerindeki herhangi bir değişiklik veya geliştirme hakkında sizi bilgilendirmek için
 • Kişisel bilgilerden elde edilebilecek kullanım eğilimleri hakkındaki iş bilgilerini toplamak için
 • Başka bir veri işleyicisine, TransPerfect müşterisine veya TransPerfect müşterisinin bir müşterisine hizmet sunulması kapsamında verileri bu taraflara iletmek için
    

Ne tür kişisel verilere sahibiz?

Elimizde bulundurduğumuz kişisel verileriniz, teknoloji ürünlerimizi sorunsuz bir şekilde kullanmanıza imkan verir ve genellikle şu bilgilerle sınırlıdır:

 • Adınız, e-posta adresiniz ve teknoloji platformlarımızdan birini kullanıyorsanız kullanıcı adınız, 
 • IP adresiniz,
 • İkamet ettiğiniz ülke veya zaman diliminiz ve
 • Teknoloji platformlarımızdan birini kullanırken doğrudan çalıştığınız veya hizmet verdiğiniz şirket.
    

Kişisel verilerinizin işlenmesinde yasal dayanak nedir? 

Kişisel bilgilerinizi çeşitli yasal dayanaklar kapsamında işleriz; bu bilgilerin işlenmesi, şu amaçlar doğrultusunda gereklidir:

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için
 • TransPerfect ile sizin, TransPerfect ile bir TransPerfect müşterisinin veya sizin ile bir TransPerfect müşterisinin arasındaki bir sözleşmenin ifası için (ör. teknoloji ürünlerini kullanarak projeleri sunmanızı veya yürütmenizi sağlamak için)
 • Meşru iş çıkarlarımız için (ör. sözleşme gerekliliklerini yerine getirmek ve gerekli kayıtları tutmak amacıyla TransPerfect müşterileriyle temasa geçmek için)
 • Hukuki taleplerin oluşturulması, icra edilmesi veya savunulması için ve/veya
 • Sizin rızanız doğrultusunda
    

Kişisel verilerinizin paylaşılması

Kişisel verileriniz, kesinlikle gizli bilgi olarak ele alınmak kaydıyla yalnızca kurum içindeki TransPerfect çalışanları ile ve belli başlı durumlarda (örneğin bir TransPerfect müşterisi TransPerfect’ten, başka teknoloji uygulamalarını entegre etmesini istediğinde) üçüncü taraflar ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

Kişisel verilerinizi, iş ilişkimizin devam etmesi ve gerekli kayıtların tutulması için ya da herhangi bir hukuki talep veya şikayet durumu için gereken makul süre boyunca saklayacak, bu makul süre kapsamının dışına çıkmayacağız.  

Haklarınız ve kişisel verileriniz

İkamet ettiğiniz ülke ve/veya eyaletin yanı sıra sizinle olan ilişkimize bağlı olarak kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahip olabilirsiniz: 

TransPerfect’in sizinle ilgili olarak bulundurduğu kişisel verilerin bir kopyasını talep etme hakkı (Avrupa veya Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için)

Sizinle ilgili topladığımız kişisel verilerin kategorilerini ve amaçlarını bilme hakkı (Kaliforniya’da ikamet edenler için)

TransPerfect’ten, doğru veya güncel olmadığı tespit edilen herhangi bir kişisel verinin düzeltilmesini talep etme hakkı (Avrupa veya Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için)

TransPerfect’in bu tür verileri saklamasının artık yasal olarak gerekli olmadığı durumlarda kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı (Avrupa, Birleşik Krallık ve Kaliforniya’da ikamet edenler için)

Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı (Avrupa veya Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için)

TransPerfect’in, veri sahibi olarak size kişisel verilerinizi sunmasını ve mümkün olduğu durumlarda bu verileri doğrudan bir başka veri sorumlusuna iletmesini talep etme hakkı (Avrupa, Birleşik Krallık veya Kaliforniya’da ikamet edenler için)

Kişisel verilerinizin doğruluğu veya işlenmesi ile ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, o andan itibaren verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı (Avrupa veya Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için)

GVKY’de belirtildiği şekilde, devlet kurumlarına veya Veri Koruma Makamlarına şikayette bulunma hakkı (Avrupa veya Birleşik Krallık’ta ikamet edenler için)

 • Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, taşınması, erişimi ve/veya sınırlı olarak işlenmesi ile ilgili haklarınızdan yararlanmak için lütfen privacy@transperfect.com adresine e-posta gönderin.
    

Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, TransPerfect’in Birleşik Devletler’deki veri merkezinde saklanacaktır. TransPerfect, AB’nin standart sözleşme maddelerini de içeren AB Model Maddeleri’nin düzenli bir kullanıcısıdır ve İsviçre-Birleşik Devletler Gizlilik Kalkanı tarafından onaylanmıştır. TransPerfect; kişisel verileri güncel tutarak, güvenli bir şekilde saklayarak ve imha ederek; gereksiz miktarda veri tutmaktan kaçınarak; kişisel verileri kaybolmaya, suistimal edilmeye, yetkisiz erişime ve ifşa edilmeye karşı koruyarak ve kişisel verileri korumak için mevcut olan uygun teknik önlemlerin alınmasını sağlayarak GVKY kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir.

Diğer Veri İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizi işbu Veri Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındaki yeni bir amaç doğrultusunda kullanmak istediğimizde, işlemeye başlamadan önce size bu yeni kullanım amacını açıklayan, ilgili amaçları ve işleme koşullarını belirten yeni bir bildirim sunacağız. Gerekli olduğu yerde ve zamanda, bu yeni işleme süreci için önceden onayınızı isteyeceğiz.
  

İletişim Bilgileri

Haklarınızdan yararlanmak istediğinizde ya da herhangi bir soru veya şikayetiniz olduğunda lütfen şu iletişim kanallarını kullanın:

Stacey Watanabe
Veri Gizliliği Sorumlusu
TransPerfect
Avrupa: +48 (22) 104 2990
ABD/Global: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Onay

TransPerfect’in kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin onayınızı geri çekmek için  TransPerfect Onay Geri Çekme Portalı’nı ziyaret edin. Onayınızı geri çektikten sonra TransPerfect’in çeşitli hizmetlerine, teknoloji platformlarına ve çözümlerine erişemeyeceğinizi lütfen unutmayın.

Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, taşınması, erişimi ve/veya sınırlı olarak işlenmesi ile ilgili haklarınızdan yararlanmak için lütfen privacy@transperfect.com adresine e-posta gönderin.