Tedarikçiler için Veri Gizliliği Bildirimi

Kişisel verileriniz neleri kapsar?

Kişisel veriler, hayatta olan bir bireyin kimliğini tanımlayabilecek verilerdir. Kimlik tanımlama; yalnızca bu bilgiler yoluyla gerçekleşebileceği gibi, veri sorumlusunun elinde bulundurduğu ya da bulundurması muhtemel olan diğer bilgilerle bir araya geldiğinde de gerçekleşebilir. Avrupa vatandaşlarına veya Avrupa’da ikamet eden kişilere ait kişisel verilerinin (“AB Kişisel Verileri”) işlenmesi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan sonra “GVKY” olarak anılacaktır) kapsamındadır.

Biz kimiz?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com ve bunların tüm bağlı ve yan kuruluşları (hepsi birlikte “TransPerfect”, “biz”, “bize” veya “bizim”); kişisel verileriniz bağlamında “veri sorumlusu” rolüne sahiptir. Bu, TransPerfect’in kişisel bilgileriniz üzerinde kontrol yetkisi olduğu ve bilgilerinizi birlikte çalıştığımız “veri işleyicilere” göndermek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanabileceği anlamına gelir. 

TransPerfect aynı zamanda müşterilerimizin sunduğu kişisel veriler bağlamında “veri işleyicisi” rolüne sahiptir. Bu, müşterilerimiz bize kişisel verilerini gönderdiğinde, kişisel verilerin nasıl işleneceğini belirleyen veri sorumlusunun müşteri olduğu anlamına gelir. TransPerfect, yalnızca müşterilerimiz istediğinde bu tür kişisel verileri, veri işleyicisi sıfatıyla işleyebilir.

TransPerfect’e hizmet sağlayan bir tedarikçi olarak “alt işleyici” rolüne sahipsiniz. Bu, kişisel verileri yalnızca TransPerfect tarafından size verilen talimatlara uygun şekilde işleyebileceğiniz anlamına gelir. Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse, bir veri alt işleyicisi olarak, Avrupa vatandaşlarının kişisel verilerini içeren herhangi bir proje üzerinde çalışmadan önce, TransPerfect tarafından size ayrıca sunulmuş olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 28. Maddesi Kapsamında İşleyici ve Alt İşleyici Veri Koruma Sözleşmesi’ni imzalamanız gerekir.

Kişisel verilerinizi nasıl işleriz?

TransPerfect; kişisel verileri güncel tutarak, güvenli bir şekilde saklayarak ve imha ederek; gereksiz miktarda veri toplamaktan ve tutmaktan kaçınarak; kişisel verileri kaybolmaya, suistimal edilmeye, yetkisiz erişime ve ifşa edilmeye karşı koruyarak ve kişisel verileri korumak için mevcut olan uygun teknik önlemlerin alınmasını sağlayarak GVKY da dahil olmak üzere ilgili veri gizliliği kanunları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirir. 

TransPerfect’e sunmakta olduğunuz (veya daha önce sunmuş olduğunuz) kişisel veriler; incelemenizi gerçekleştirmek, sizi yeni projelere dahil etmek ve verilen hizmetler için zamanında ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla TransPerfect’in Birleşik Devletler’deki veri merkezinde saklanır.
  

Kişisel verilerinizi neden topluyoruz?

Kişisel verilerinizi şu amaçlar için kullanırız:

 • Bize, müşterilerimize ve bazı durumlarda müşterimizin müşterilerine danışmanlık veya diğer ticari destek hizmetlerini sağlayabilecek kişilerden oluşan bir veri tabanına sahip olmak için
 • Şirketimiz için üstlendiğiniz görev ile ilgili olabilecek fırsatlar, etkinlikler ve faaliyetler hakkında sizi bilgilendirmek için
 • Danışmanlarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizi yönetmek için
 • Hesaplarımızı ve kayıtlarımızı tutmak için
 • Başka bir veri sorumlusuna, TransPerfect müşterisine veya TransPerfect müşterisinin bir müşterisine hizmet sunmanız kapsamında verileri bu taraflara iletmek için  
    

Kişisel verilerinizin işlenmesinde yasal dayanak nedir? 

Kişisel bilgilerinizi çeşitli yasal dayanaklar kapsamında işleriz; bu bilgilerin işlenmesi, şu amaçlar doğrultusunda gereklidir:

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (ör. istihdam, sosyal güvenlik veya sosyal koruma kanunu veya bir toplu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için)
 • Sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşmenin ifası için (ör. size karşı ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için) veya sizinle bir sözleşme yapmak üzere gerekli adımları atmak için
 • Meşru iş çıkarlarımız için (ör. müşterilerimizin projelerini yürütmek amacıyla tedarikçilerle temasa geçmek için)
 • Hukuki taleplerin oluşturulması, icra edilmesi veya savunulması için

TransPerfect’in potansiyel tedarikçileri arasına katılmak için kişisel verilerinizi sunma yükümlülüğünüz bulunmaktadır ve bu verileri sunmamanız, TransPerfect’in gelecekteki iş ilişkilerinde göz önünde bulundurulmamanıza neden olabilir.

Adobe Sign portalı üzerinden işbu Veri Gizliliği Bildirimine onay vererek TransPerfect’in kişisel verilerinizi bu Veri Gizliliği Bildirimine uygun bir şekilde işlemesini kabul etmiş olursunuz.

Kişisel verilerinizin paylaşılması

Kişisel verileriniz, kesinlikle gizli bilgi olarak ele alınmak kaydıyla yalnızca kurum içindeki TransPerfect çalışanları ile ve belli başlı durumlarda (doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verdiğiniz üçüncü taraflarla veya size karşı ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla) üçüncü taraflar ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

Kişisel verilerinizi, iş ilişkimizin devam etmesi ve gerekli kayıtların tutulması için ya da herhangi bir hukuki talep veya şikayet durumu için gereken makul süre boyunca saklayacak, bu makul süre kapsamının dışına çıkmayacağız.  

Haklarınız ve kişisel verileriniz

AB veya Birleşik Krallık vatandaşıysanız veya bu ülkelerde ikamet ediyorsanız, herhangi bir muafiyete tabi olmadığınız sürece GVKY kapsamındaki haklarınız şunları içerir:

 • TransPerfect’in sizinle ilgili olarak bulundurduğu kişisel verilerin bir kopyasını talep etme hakkı
 • TransPerfect’ten, doğru veya güncel olmadığı tespit edilen herhangi bir kişisel verinin düzeltilmesini talep etme hakkı
 • TransPerfect’in bu tür verileri saklamasının artık gerekli olmadığı durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı
 • Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı
 • TransPerfect’in, veri sahibi olarak size kişisel verilerinizi sunmasını ve mümkün olduğu durumlarda bu verileri doğrudan bir başka veri sorumlusuna iletmesini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizin doğruluğu veya işlenmesi ile ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, o andan itibaren verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı
 • GVKY’de belirtildiği şekilde, devlet kurumlarına veya Veri Koruma Makamlarına şikayette bulunma hakkı
    

Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz; incelemenizi gerçekleştirmek, sizi yeni projelere dahil etmek ve verilen hizmetler için zamanında ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla TransPerfect’in Birleşik Devletler’deki veri merkezinde saklanacaktır.

 

Adobe Sign portalı üzerinden işbu Veri Gizliliği Bildirimine ve burada belirtilen tüm belgelere onay vererek TransPerfect’in kişisel verilerinizi Birleşik Devletler’de saklanmasını kabul etmiş olursunuz.

 

Diğer veri işleme amaçları

Kişisel verilerinizi işbu Veri Koruma Bildiriminin kapsamı dışındaki yeni bir amaç doğrultusunda kullanmak istediğimizde, işlemeye başlamadan önce size bu yeni kullanım amacını açıklayan, ilgili amaçları ve işleme koşullarını belirten yeni bir bildirim sunacağız. Gerekli olduğu yerde ve zamanda, bu yeni işleme süreci için önceden onayınızı isteyeceğiz.
  

İletişim Bilgileri

Haklarınızdan yararlanmak istediğinizde ya da herhangi bir soru veya şikayetiniz olduğunda lütfen şu iletişim kanallarını kullanın:

Stacey Watanabe
Veri Gizliliği Sorumlusu
TransPerfect
Avrupa: +48 (22) 104 2990
ABD/Global: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com

Onay

Adobe Sign portalı üzerinden işbu Veri Gizliliği Bildirimine ve burada belirtilen tüm belgelere onay vererek bu Veri Gizliliği Bildirimini okuduğunuzu ve TransPerfect’in burada belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi tutmasını ve işlemesini kabul etmiş olursunuz. Onay vermemeniz halinde, kişisel verilerinizi kullanamayabilir ve sizi TransPerfect tedarikçileri arasında değerlendirmeyebiliriz.

İletişim ve proje fırsatları ile ilgili bildirimleri almaya ilişkin onayınızı geri çekmek için lütfen  TransPerfect Onay Geri Çekme Portalı’nı ziyaret edin.

Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, taşınması, erişimi ve/veya sınırlı olarak işlenmesi ile ilgili haklarınızdan yararlanmak için lütfen privacy@transperfect.com adresine e-posta gönderin.