İş Başvurusu Yapanlar için Veri Gizliliği Bildirimi

Kişisel verileriniz neleri kapsar?

Kişisel veriler, hayatta olan bir bireyin kimliğini tanımlayabilecek verilerdir. Kimlik tanımlama; yalnızca bu bilgiler yoluyla gerçekleşebileceği gibi, veri sorumlusunun elinde bulundurduğu ya da bulundurması muhtemel olan diğer bilgilerle bir araya geldiğinde de gerçekleşebilir. Avrupa vatandaşlarına veya Avrupa’da ikamet eden kişilere ait kişisel verilerinin (“AB Kişisel Verileri”) işlenmesi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan sonra “GVKY” olarak anılacaktır) kapsamındadır.
 

Biz kimiz?

TransPerfect Global, Inc., TransPerfect Translations International Inc., Translations.com ve bunların tüm bağlı ve yan kuruluşları (hepsi birlikte “TransPerfect”, “biz”, “bize” veya “bizim”); kişisel verileriniz bağlamında “veri sorumlusu” rolüne sahiptir. Bu, TransPerfect’in kişisel bilgileriniz üzerinde kontrol yetkisi olduğu ve bilgilerinizi birlikte çalıştığımız “veri işleyicilere” göndermek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanabileceği anlamına gelir.
 

Kişisel verilerinizi nasıl işleriz?

TransPerfect; kişisel verileri güncel tutarak, güvenli bir şekilde saklayarak ve imha ederek; gereksiz miktarda veri toplamaktan ve tutmaktan kaçınarak; kişisel verileri kaybolmaya, suistimal edilmeye, yetkisiz erişime ve ifşa edilmeye karşı koruyarak ve kişisel verileri korumak için mevcut olan uygun teknik önlemlerin alınmasını sağlayarak GVKY da dahil olmak üzere ilgili veri gizliliği kanunları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirir.  

TransPerfect’e sunmakta olduğunuz (veya daha önce sunmuş olduğunuz) kişisel veriler; TransPerfect’in ofislerinde, Birleşik Devletler’deki veri merkezinde ve TransPerfect tarafından kullanılan hizmet sağlayıcılarının veri merkezlerinde saklanır. TransPerfect’e yaptığınız iş başvurusunun bir parçası olarak, belirli bir pozisyon için uygun olup olmadığınızı değerlendirmek ve bu pozisyon hakkında sizinle iletişime geçmek için verilerinizi kullanırız.

Kişisel verilerinizi şu amaçlar için kullanırız:

 • Niteliklerinizi çeşitli açık iş pozisyonlarının gereklilikleriyle karşılaştırmak için
 • Eğitim, lisanslar, sertifikalar ve geçmişteki iş deneyimleriniz ile ilgili beyanlarınızı doğrulamak için
 • Yasaların gerektirdiği ve izin verdiği durumlarda, işe alımdan önce öz geçmiş kontrolü yapmak için
 • Kendi kurum içi kayıtlarımızı tutmak için
 • Olası bir iş teklifi sunmak üzere veya başka bir amaç doğrultusunda sizinle iletişim kurmak için
    

Kişisel verilerinizin işlenmesinde yasal dayanak nedir?

Kişisel bilgilerinizi çeşitli yasal dayanaklar kapsamında işleriz; bu bilgilerin işlenmesi, şu amaçlar doğrultusunda gereklidir:

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (ör. istihdam, sosyal güvenlik veya sosyal koruma kanunu veya bir toplu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için)
 • Sizinle olası bir iş sözleşmesi yapabilmemiz için
 • Meşru iş çıkarlarımız için (ör. küresel iş gücünün idaresini sağlamak ve kolaylaştırmak için)
 • Hukuki taleplerin oluşturulması, icra edilmesi veya savunulması için

TransPerfect’te istihdam edilmek üzere değerlendirilebilmeniz için bu bilgileri sunmanız gerekir. Bu tür bilgilerin sunulmaması, TransPerfect’te istihdam edilme ihtimalinizi etkileyebilir.  
 

Kişisel verilerinizin paylaşılması

Kişisel verileriniz, kesinlikle gizli bilgi olarak ele alınmak kaydıyla:

 • Kurum içinde, bu bilgilere meşru ve sınırlı erişim ihtiyacı olan TransPerfect çalışanları arasında paylaşılabilir.
 • Eğitim bilgilerini doğrulama ve diğer öz geçmiş taramalarını yürütme konusunda destek sunan bazı 3. taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir.
 • Yasal yükümlülükleri veya yönetmelik gerekliliklerini karşılamak amacıyla paylaşılabilir.
 • TransPerfect ile ilişkileri sırasında bu tür bilgileri talep eden veya öğrenen müşterilerle paylaşılabilir.
    

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

Kişisel verilerinizi; iş ilişkimizin devam etmesi için, gerekli kayıtların tutulması için veya yönetmeliklere ilişkin amaçlar doğrultusunda ya da herhangi bir hukuki talep veya şikayet durumu için gereken makul süre boyunca saklayacak, bu makul süre kapsamının dışına çıkmayacağız.
 

Haklarınız ve kişisel verileriniz

AB veya Birleşik Krallık vatandaşıysanız veya bu ülkelerde ikamet ediyorsanız, herhangi bir muafiyete tabi olmadığınız sürece GVKY kapsamındaki haklarınız şunları içerir:

 • TransPerfect’in sizinle ilgili olarak bulundurduğu kişisel verilerin bir kopyasını talep etme hakkı
 • TransPerfect’ten, doğru veya güncel olmadığı tespit edilen herhangi bir kişisel verinin düzeltilmesini talep etme hakkı
 • TransPerfect’in bu tür verileri saklamasının artık gerekli olmadığı veya verileri saklamaya ihtiyaç duymadığı durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı
 • Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkı
 • TransPerfect’in, veri sahibi olarak size kişisel verilerinizi sunmasını ve mümkün olduğu durumlarda bu verileri doğrudan bir başka veri sorumlusuna iletmesini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizin doğruluğu veya işlenmesi ile ilgili bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, o andan itibaren verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı
 • GVKY’de belirtildiği şekilde, devlet kurumlarına veya Veri Koruma Makamlarına şikayette bulunma hakkı
    

Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz; TransPerfect’in Birleşik Devletler’deki genel merkezinde, Birleşik Devletler’deki veri merkezinde ve aynı zamanda TransPerfect’teki bir pozisyona başvururken faydalandığınız herhangi bir iş ilanı web sitesinin veri tabanında saklanacaktır.
  

Diğer veri işleme amaçları

Kişisel verilerinizi işbu Veri Koruma Bildiriminin kapsamı dışındaki yeni bir amaç doğrultusunda kullanmak istediğimizde, işlemeye başlamadan önce size bu yeni kullanım amacını açıklayan, ilgili amaçları ve işleme koşullarını belirten yeni bir bildirim sunacağız. Gerekli olduğu yerde ve zamanda, bu yeni işleme süreci için önceden onayınızı isteyeceğiz.
 

İletişim Bilgileri

Haklarınızdan yararlanmak istediğinizde ya da herhangi bir soru veya şikayetiniz olduğunda lütfen şu iletişim kanallarını kullanın:

Stacey Watanabe
Veri Gizliliği Sorumlusu
TransPerfect
Avrupa: +48 (22) 104 2990
ABD/Global: +1 646.589.6769
privacy@transperfect.com
 

Onay

İletişim bildirimleri almaya ilişkin onayınızı geri çekmek için lütfen TransPerfect Onay Geri Çekme Portalı’nı ziyaret edin.

Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, taşınması, erişimi ve/veya sınırlı olarak işlenmesi ile ilgili haklarınızdan yararlanmak için lütfen privacyrequests@transperfect.com adresine e-posta gönderin.